Svin

Flere grise kan komme ud at køre

24. oktober 2019 stalden, svinekongres2019
Der er skrappe krav til, hvornår grise kan komme med på transporten. Og bøderne er store, hvis reglerne ikke bliver overholdt.
Derfor gav Tina Birk Jensen, dyrlæge og specialkonsulent i SEGES Svineproduktion, en række gode råd på årets Svinekongres.
Du kan finde faktaark med konkrete råd til tjek af, om en gris er transportegnet eller ej:
https://svineproduktion.dk/Aktuelt/Temaer/Syge_tilskadekomne_dyr#er-grisen-transportegnet