Planter

Bedre styr på værdien af efterafgrøder

Ved at koble satellitbilleder med planteprøver fra marken samt data fra droner kan vi fremtiden blive klogere på efterafgrødernes præcise påvirkning på kvælstofregnskabet. I denne lille video kan du se, hvordan vi gør.