Gris

Hvordan opnås foderforbrug på 2,52 FEsv/kg tilvækst ved slagtesvin? Temperatur og indsættelse

Video fra slagtesvineproducent. Se hvordan overdækninger i lejearealet bruges til at sikre grise som har et godt klima i stalden, og hvor simpelt klima og temperatur styres. Grisene flyttes mindst muligt, og derfor læses de på lastbilen fra soholder kuldvis, ved indsættelse sættes grisene i stierne i samme rækkefølge, så der sker så lidt sammenblanding som muligt. Hør også hvordan der samarbejdes med de 2 soholdere (leverandører) og dyrlæge. Alt sammen for at forbedre foderforbruget (grisenes foderudnyttelse). Deltagere på video: Thomas Lausten fra Labækgård I/S og Joachim Glerup Andersen fra SEGES Svineproduktion.