Gris

Hvordan opnås foderforbrug på 2,52 FEsv/kg tilvækst ved slagtesvin? Foder og management

Video fra slagtesvineproducent som viser en masse detaljer om fodersammensætning, foderoptimering, formalingsgrad, ledelse og management. Alt sammen for at forbedre foderforbruget (grisenes foderudnyttelse), og på den måde spare 940 tons foder på virksomheden. Deltagere på video: Thomas Lausten fra Labækgård I/S og Joachim Glerup Andersen fra SEGES Svineproduktion.