Planter

Hvad kan nitrifikationshæmmere gøre for klimaregnskabet?

5. december 2019 dyrkning, miljø-og-klima
Kristoffer Piil, specialkonsulent hos SEGES fortæller her, hvordan nitrafikationshæmmere kan mindske ikke blot lattergasudledningen, men også kvælstofudvaskningen på grovsandet jord.

Særligt lattergasudledning er en kraftig gasart, som står for ca. halvdelen af markbrugets klimagasudledning.