Planter

Mere majs - mindre kvælstofudvaskning

5. december 2019 dyrkning, grovfoder, miljø-og-klima

Hos SEGES forsøger vi at udvikle et dyrkningssystem i majs, som har en lavere kvælstofudvaskning end traditionel majsproduktion.