Planter

Nye efterafgrødekrav i 2020 - tommelfingerregler for svineproducenter

I 2020 kommer der store krav til målrettede efterafgrøder i en stor del af Danmark. Også hos svineproducent Kristian Boel Østergaard, Skive. Han vil satse på at så vårsæd efter frøgræs og levere majs eller græs til biogas.