Planter

Nye efterafgrødekrav - tommelfingerregler for kvægbrug

I 2020 kommer der store krav til målrettede efterafgrøder i en stor del af Danmark. Også hos kvægproducent Claus Fenger ved Odder. Han vil satse på flere efterafgrøder i majs.