Virksomhedsledelse

Nyt dialogværktøj til landbrugsskoler

20. december 2019 ejer-og-generationsskifte
Jens Kr. Møller, adm. direktør i DLR Kredit og styregruppemedlem i projekt Nye Kræfter, der har beskæftiget sig med ejerskifter i landbruget, fortæller her om nyt dialogværktøj til unge, der gerne vil være selvstændige landmænd. Dialogværktøjet er et spil, som kan udleveres på landbrugsskolerne, hvor landbrugseleverne så kan spille med hinanden.