Gris

Ny måleapparat til lugt i staldene

7. januar 2020 lugt, miljø, miljøvirkemidler, stalden
For at skabe en mere objektiv måling af lugtstoffer har SEGES Svineproduktion investeret i et såkaldt PTR-MS måleapparat, der i videoen er ved at undersøge SKOV A/S' nye luftrenser.

Det nye måleapparat giver desuden meget større indsigt, i hvilken effekt enkelte tiltag kan have på lugtemissionen fra stalden.