Planter

Webinar: Kom godt i gang med den kommende gødskningssæson

20. februar 2020 webinar

Vinteren har været mild og regnfuld, og afgrøderne står mange steder svagere end normalt. Hvordan skal gødskningen tilpasses disse forhold? Hvordan skal delingsstrategien for kvælstof til vintersæd se ud? Hvordan skal der kompenseres for øget udvaskning af kvælstof, kalium, svovl og mikronæringsstoffer? Hvor stor en eftervirkning af efterafgrøder kan man forvente i vårsæden? Hvordan skal gylle og startgødning til majs håndteres? 

Disse og mange andre spørgsmål kan du få besvaret på webinaret, hvor specialister fra SEGES også vil være klar til at besvare dine spørgsmål om gødskning.