Svin

Svinego' driftsledelse - Jes Berg Andersen og Oleksandr Pylypivskyy

26. februar 2020 ledelse, svineproduktion
Jes Berg Andersen er svineproducent fra Skibbild-Nøvling nær Herning. Han valgte sidste år at sende sin driftsleder Oleksandr Pylypivskyy på SEGES’ kursus Svinego’ Driftsledelse, for at han kunne videreudvikle sine ledelseskompetencer. Fokus var at styrke de kompetencer, som kan give mere motiverede medarbej-dere og sikre stabil drift – også når der i perioder er ferieafvikling og udskiftning af personale.

Kurset består af tre moduler fordelt over fem dage.
Det engelske kursus afholdes i april og maj, og deadline for tilmelding er den 16. marts 2020.
Tilmeld dig: https://www.seges.dk/kurser/273?fbclid=IwAR2z9ndnUN_3Y0m-C9CWajIeVHwimleA8q0F-100JdXEtVxR4AK-voLbPto

Det danske kursus afholdes i september og oktober, og deadline for tilmelding er den 16. august 2020.
Tilmed dig: https://www.seges.dk/kurser/272?fbclid=IwAR2zjbzip7tnbViwhce_O9LCfztmw2Ep1eQ08QX1UYKyxbZ2eFNDVMuuHng