Gris

Krav om bad ved arbejdstids ophør i svinebesætninger

Fra 1. juli 2020 er det et krav, at ejer og ansatte tager bad ved arbejdstids ophør. Har du flere ejendomme er det tilstrækkeligt med ét bad pr. virksomhed, hvis alle staldarbejdere afslutter arbejdet på samme ejendom