Virksomhedsledelse

Gyllegas: Brug de redskaber, der findes

En ulykke med svovlbrinte/gyllegas var tæt på at koste Martin livet i sommers. I denne lille video fortæller han, hvordan han mener, at antallet af ulykker kan nedbringes.
Og hvis du ikke allerede har set hele filmen om Martins ulykke, så vil vi opfordre dig til at se den i linket herunder. Især, hvis du arbejder med gylle i landbruget.