Virksomhedsledelse

Martin var i livsfare efter gyllegasulykke

Det, som skulle have været en almindelig arbejdsdag i sommeren 2019, udviklede sig dramatisk for Martin og Niels, som skulle udsluse gylle fra gyllekanaler. Martin blev pludselig ramt af en svovlbrinte-forgiftning og faldt bevidstløs med hovedet ned i gyllekanalen.
Kun efter en hurtig indsats fra kolleger og redningsmandskab overlevede Martin ulykken. Men den har ikke været uden konsekvenser.