Planter

Ny teknologi til opmåling af vandløb

6. maj 2020 miljø-og-klima
Efteråret og vinteren 2019/2020 bød på store oversvømmelser

SEGES er derfor i samarbejde med LE34 og Orbicon i gang med at teste en båddrones potentiale til opmåling af vandløb og anvendelse af data til dokumentation og kontrol af vandløbsregulativer.

Overholdelse af vandløbsregulativernes bestemmelser er vigtigt for vandløbenes afvandingsevne.