Planter

Kan ny gødskningsmetode i majs ændre klimaregnskabet?

SEGES, Aarhus Universitet og en række andre samarbejdspartnere arbejder med en ny gødningstildeling til majs. Samtidig måler vi nøje på udledningen af lattergas, så vi sikrer, at vi både udvikler metoder, som både kan hæve udbyttet og sænke klimaaftrykket i fremtiden.