Gris

Vært for en afprøvning

10. juni 2020 afprøvning, besætning

SEGES SVINEPRODUKTION SØGER VÆRTER TIL AFPRØVNING

Vi søger i øjeblikket besætninger, som har eller er villige til at forsøge sig med grise med hele haler, hvor vi vil undersøge:

  • Effekt af beskæftigelses- og rodematerialer i stier med halebidsudbrud - både for smågrise og slagtegrise.
  • Effekt af ekstra ædepladser og ekstra halmtildeling i stier med halebidsudbrud hos smågrise, som er fodret efter ædelyst med tørfoder.

Hvis du er interesseret i at blive vært, eller vil du høre mere om afprøvningen, så kontakt chefforsker Torben Jensen på tlf.: 2078 5894, eller mail: tje@seges.dk