Planter

Genopretning af højmose

24. juni 2020 klima, miljø-og-klima, natur

I Store Vildmose genopretter man højmosen. Højmosen og de dyrkede marker ligger side om side, og det kan lade sig gøre, fordi der er etableret en dæmning, som sikrer, at vandet ikke dræner ud af højmosen.

Dæmningen har kostet 8 mio. kr. og er opført som et EU-life-projekt af Jammerbugt Kommune i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond.