Planter

Ny produktion i Store Vildmose

Nu undersøges det om dunhammere og andre sumpplanter kan dyrkes på arealer, der tidligere har været kartofler. 
På de drænede lavbundsjorde, frigøres der en del CO2, som bidrager til klimaudfordringerne. Ved at stoppe med at dræne kan CO2 fastholdes i tørven, men til gengæld er det andre afgrøder, som skal i spil på de våde jorde.