Planter

Forsøg med udvaskning: Forskel på handels- og husdyrgødning?

23. juni 2020 dyrkning, miljø-og-klima
Tag med i marken til et forsøg med tilførsel af handelsgødning og husdyrgødning til vinterhvede. I forsøget kigger vi på kvælstofudnyttelsen og kvælstofudvaskningen fra begge gødningstyper. Særligt udvaskningen fra husdyrgødning er i dag underbelyst.