Webinars

Økonomisk overblik i Dansk Slagtekalveproduktion

23. juni 2020

DLBR Slagtekalve Webinar

Business Check slagtekalve giver mulighed for at vurdere den samlede økonomi i slagtekalveproduktion. 

Der gives et overblik over bundlinjeøkonomien i 2019 med fokus på kapacitetsomkostninger og størrelsesøkonomi, samt økonomien og produktionsnøgletal hos bedrifter der gennem de seneste år har leveret overskud på deres slagtekalveproduktion. 

Der vises hvordan tallene fra Business Check kan bruges til intern benchmark og i erfagruppen.

PROGRAM

Benchmarking på DB-tjek og udvalgte produktionsnøgletal (PSP/TJA), 10 min

 • Udvikling de sidste 5 år
 • Betydning af fodringsstrategi
 • Betydning af % Slagtede X-kalve
 • Fraktilanalyse på produktionsnøgletal ift. race og køn
 • Tilvækstværdi ift. race, køn og nettotilvækst
 • Gennemgang af Benchmarking fraktilanalysen og brug eksempler

Overordnet gennemgang af Business Check 2019 (MONY), 20 min:

 • Totaløkonomi
 • Udviklingen henover en årrække (fra 2015-2019)
 • Årsresultat for driftsgrenen slagtekalve
 • Uddrag af resultater fra BC 2019, for at se udviklingen i udvalgte nøgletal
 • Hvad kendetegner de bedste i BC? 
 • Fremstillingspris på korn
 • Udviklingen i EU-tilskud
 • Gennemgang af BC fraktilanalysen 

Opsamling på økonomi i 2020 (PSP), 5 min.

Spørgsmål