Gris

SoLiv 2.0 - Temperaturregulering i sommermånederne - Tjek af ydelse i drægtighedsstalden

23. juni 2020 soliv
Hvordan sikrer du dig de mest optimale forhold for dine søer i drægtighedsstalden?
Det giver vi dig svaret på her.
Se mere på vores temaside SoLiv 2.0:
www.svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/soliv2