Gris

SoLiv 2.0 - Tilsyn af søer i drægtighedsstalden

23. juni 2020 soliv
Se med, når vi viser, hvordan du bedst tilser søerne i drægtighedsstalden.

Læs mere på vores temaside SoLiv 2.0:

https://svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/soliv2