Gris

SoLiv 2.0 - stabile grupper kontra dynamiske grupper i drægtighedsstalden

23. juni 2020 soliv
Hvad fungerer bedst for søerne i drægtighedsstalden - stabile eller dynamiske grupper?

Læs mere på vores temaside SoLiv 2.0:

https://svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/soliv2