Planter

Multifunktionel jordfordeling ved Tim i Vestjylland

6. juli 2020 jordfordeling, klima

Henks lavbundsjorde ned til Tim Å belaster klimaregnskabet. Der er en af grundene til at han gerne ser et projekt om multifunktionel jordfordeling i området. Det viser sig nu, at mange andre lodsejere er interesserede i at skabe nye muligheder på egnen.

Når landbrugsproduktionen samtænkes med biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv eller landdistriktsudvikling taler vi om multifunktionel jordfordeling.  

I 2020-2022 har staten afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling. Det er kommuner og Naturstyrelsen, der søger Landbrugsstyrelsen om at gennemføre de multifunktionelle jordfordelinger.