Planter

Sådan måles udslip af drivhusgasser

8. juli 2020 klima, miljø og klima, planter

Se, hvordan man måler udslippet af klimagasser

Alle taler om dem, men ingen kan se dem. På Aarhus Universitet samler de dem op og bærer dem ind på laboratoriet. Men først når det havner i maven på en gaskromatograf, tager de form som CO2, lattergas eller metan.