Planter

Klimavenlig dyrkning af lavbundsjord

4. august 2020 dyrkning, klima, miljø og klima
For at modvirke udledning af klimagasser fra lavbundsjorde kan de sættes under vand, og dermed er det slut med at dyrke korn og andre traditionelle landbrugsafgrøder. Forskerne er i gang med at undersøge, hvordan lavbundsarealer kan bruges til dyrkning af rørgræs, tagrør og dunhammer.