Gris

SoLiv - Andreas Birch - Tiltag for at hæve so-overlevelsen

16. september 2020 soliv
SEGES Svineproduktion har spurgt dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet, hvordan du som producent hæver din so-overlevelse.
I denne video giver hans sine overordnede anbefalinger til at hæve so-overlevelsen.

Se mere på www.soliv.dk