Planter

Gert Pedersens matriceminivådområde

Gert har valgt at bygge et matrice-minivådområde. Anlægget fylder kun 0,16 ha og renser drænvandet fra 80 ha.