Gris

PigSYS - den digitale stald

4. november 2020 slagtesvin
PigSYS er et internationalt projekt, der har undersøgt, hvordan man ved hjælp af data fra forskellige sensorer kan måle grises trivsel og tilvækst .