Planter

Hvordan opfyldes kravet om øget udnyttelse af husdyrgødning?

11. november 2020

Kravene til udnyttelse af husdyrgødning hæves med 5 pct. enheder til foråret. Hør, hvordan udnyttelsen kan forbedres. Skal der f.eks. foretages investeringer i øget opbevaringskapacitet, forsuring eller lignende? Eller kan det klares ved mere rettidig omhu?

Webinaret består af to indlæg:

  • Hvad siger forskningen om muligheden for at opnå en højere udnyttelsesprocent af husdyrgødning?
    v/ Peter Sørensen, seniorforsker, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
  • Hvad viser landsforsøgene om udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning? Og hvad skal der til, før kravene nås?
    v/ Martin Nørregaard Hansen, landskonsulent, SEGES

Webinaret henvender sig primært til konsulenter, men landmænd er også velkomne.