Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Foderkorn og biomasse-indeks i tætte afgrøder

12. november 2020 dyrkning, præcisionsjordbrug
Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan du følge med, når de quizzer om kvælstof til foderkorn og på, hvilket biomasse-indeks, der egner sig bedst til at vurdere biomassen i tætte afgrøder. Kender du svarene?