Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Foderkorn og biomasse-indeks i tætte afgrøder

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan du følge med, når de quizzer om kvælstof til foderkorn og på, hvilket biomasse-indeks, der egner sig bedst til at vurdere biomassen i tætte afgrøder. Kender du svarene?