Planter

Positionsbestemt tildeling af kvælstof – hvordan gøres det optimalt?

18. november 2020

Positionsbestemt tildeling af kvælstof er nu teknisk muligt på mange bedrifter. Men hvordan gøres det optimalt? Med udgangspunkt i nye forsøgsresultater gennemgås baggrunden for at omfordele kvælstof inden for marken. Samtidig kan markens samlede kvælstofbehov også bestemmes ud fra satellitmålinger.

Webinaret består af to indlæg:

  • Hvordan skal omfordeling af kvælstof ske inden for marken?
    v/ Torkild Birkmose, landskonsulent, Gødskning, SEGES
  • Kan kvælstofbehovet i vinterhvede bestemmes ud fra satellitmålinger?
    v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Gødskning, SEGES

Webinaret henvender sig primært til konsulenter, men landmænd er også velkomne.