Virksomhedsledelse

Vand kan genanvendes på hele bedriften

18. november 2020 bæredygtighed
Fra egen vandboring til nedkøling af mælk til vand til dyrene til malkekarrusellen. Mælkeproducent Lars Jeppesen fra Æblehøjgård ved Svinninge genanvender vandet på hele bedriften. Det giver både bedre ressourceanvendelse og mindre strømforbrug.