Planter

Landmandserfaringer med udtagning af lavbundsjord

18. november 2020

Udtagning af kulstofrige landbrugsjorde anses som et af de vigtigste virkemidler til at nå et klimaneutralt landbrug i 2050. Men hvad er status for disse arealer? Hvor ligger de? Hvordan bruges de? Og hvilke overvejelser gør man som landmand i forbindelse med udtagning af lavbundsjord?

Webinaret består af to indlæg:

  • Karakteristik af de kulstofrige landbrugsjorde
    v/ Stinna Susgaard Filsø, konsulent, Dræning og afvanding, SEGES
  • Mine erfaringer med at indgå i et klima-lavbundsprojekt
    v/ Peter Stephansen, landmand, Vester Klinkby

Webinaret henvender sig primært til landmænd, men konsulenter er også velkomne.