Planter

Brug af satellitmålinger i efteråret til kontrol af efterafgrøder og bestemmelse af kvælstofbehov.

25. november 2020

Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde NDVI-kravet på 0,5. Få resultaterne fra droneflyvninger og satellitmålinger, og hør en pilotlandmand fortælle om oplevelsen.

Webinaret består af to indlæg:

  • Satellitbaseret kontrol af efterafgrøder – resultater fra pilotordningen om efterafgrøder og biomasse
    v/ Nanna Hellum Kristensen, teamleder, SEGES
  • Eftervirkning af efterafgrøder og effekt af kvælstofoptagelse i efteråret på kvælstofbehovet i vin-tersæd
    v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Gødskning, SEGES

Webinaret henvender sig primært til konsulenter, men landmænd er også velkomne.