Planter

Graduering og pletsprøjtning udført på samme tid

25. november 2020 dyrkning, præcisionsjordbrug
Se videoen her af markdemonstration med anvendelse af hele to sprøjtelinjer og samtidig brug af to tildelingskort.
Den ene linje er anvendt til pletsprøjtning, og den anden til gradueret tildeling.

Det er relevant at kunne foretage pletsprøjtning af f.eks. tidsler eller vækstregulering, og graduering (variabel tildeling) samtidigt f.eks. svampesprøjtning. Ved at slå de to sprøjtninger sammen kan der spares en kørsel og eventuelt også kemi. For at dette kan lade sig gøre, kræver det to sprøjtelinjer, men også at to tildelingskort kan læses samtidigt af en eller to jobcomputere tilsluttet den samme terminal.