Planter

Miljøtilstanden i Mariager Fjord inkl. marine virkemidler med vægt på optagning af søsalat

3. december 2020

Miljøtilstanden i Mariager Fjord er langt fra god tilstand. SEGES har set nærmere på overvågningsdata for næringsstoftilførsler og fjordens tilstand. Derudover kigger vi lidt på potentielle marine virkemidler med særlig vægt på optagning af søsalat ved Aarhus Universitet.

Webinaret består af 4 indlæg:

• Næringsstoftilførsler til fjorden, v/ Line Bønnelycke Nørgaard, Konsulent, SEGES

• Mariager Fjord - Udvikling i miljøtilstand, v/ Flemming Gertz, Chefkonsulent, SEGES

• Marine virkemidler – oversigt, v/ Flemming Gertz, Chefkonsulent, SEGES

• Optagning af søsalat som marint virkemiddel, v/seniorforsker Annette Bruhn, Aarhus Universitet

Der vil være indlagt tid til spørgsmål og diskussion efter hver præsentation

Webinaret henvender sig til alle interessenter, myndigheder og landbrug ved eller i oplandet til fjordene.

Projektet er del af EU Interregprojektet WaterCoG som undersøger muligheder for mere lokal baseret vandplanlægning.