Planter

Hvordan forbedres håndteringen af afgasset gylle?

10. december 2020

I dag afgasses 20 % af husdyrgødningen. Det giver en potentielt bedre udnyttelse af næringsstoffer. Men opnås dette i praksis, og hvordan indfries hele potentialet i det?

Webinaret består af to indlæg:

  • Erfaringer fra SMAGRAD-projektet om produktion og håndtering af designergylle
    v/ Torkild Birkmose, landskonsulent, Gødskning, SEGES
  • Er separering vejen frem på biogasanlæg for at reducere ammoniakfordampning og forbedre fosfosudnyttelsen?
    v/ Tavs Nyord, seniorrådgiver, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Webinaret henvender sig primært til konsulenter, men landmænd er også velkomne.