Planter

Bæredygtig dyrkning af majs og grovfoder 4.0

16. december 2020

Webinaret har fokus på dyrkning af majs med et mindre forbrug af fosfor i startgødning samt en begrænset udvaskning af kvælstof. Du vil få indsigt i dyrkningssystemer, der giver høje udbytter majs – uden at gå på kompromis med et lavt fosfor-forbrug og en begrænset kvælstofudvaskning. Kunsten er at tilpasse strategien for gødskning, gyllehåndtering og etablering af efterafgrøder.

Webinaret vil også omhandle udbytteregistrering på baggrund af projektet ”Grovfoder 4.0”, og du vil derfor høre de seneste resultater fra et nyt udbytteregistreringssystem. Derudover bliver du præsenteret for de øvrige løsninger til udbytteregistrering.

Webinaret består af to indlæg:

  • Bæredygtig dyrkning af majs
    v/ Martin Mikkelsen, landskonsulent, Grovfoder, SEGES 
  • Grovfoder 4.0 – udbytteregistrering 2021
    v/ Peter Hvid Laursen, seniorkonsulent, Husdyrinnovation, SEGES 

Webinaret henvender sig primært til landmænd, men konsulenter er også velkomne.