Planter

Markvanding og vandreservoirs

17. december 2020

Foto: Janne Aalborg Nielsen

 

Det er i stigende omfang en begrænsning for planteproduktionen, at landmænd får afslag på ansøgninger om vand til markvanding, eller får reducerede vand-indvindingstilladelser. Det miljøproblem, der kan være forbundet med flere eller større tilladelser til markvanding, er primært, at vandindvinding til markvanding er størst om sommeren i tørre år, hvor der er risiko for kritisk lave vandføringer i vandløbene.

Når der gives afslag på en ny eller udvidet ansøgning om markvanding, så har det hidtil ikke været muligt at inddrage alternative løsninger. 

På webinaret kan du høre om to alternative løsninger: 1) Markvanding med opmagasineret vanding fra dræn og/eller vandløb og 2) Klimasøer i landskabet for at hindre udtørring af vandløb i tørre perioder. 

Potentialet for udbredelsen af de to alternative løsninger er vurderet i et konkret opland i Holstebro kommune.  

 

Webinaret består af tre indlæg:

  • Introduktion til emnet v/ Søren Kolind Hvid, PlanteInnovation, SEGES
  • Drænvandsreservoirs og klimasøer v/Janne Aalborg Nielsen, PlanteInnovation, SEGES
  • Potentiale for vandreservoirs i et caseopland v/Stinna Sus-gaard Filsø, PlanteInnovation SEGES

 

Webinaret henvender sig landmænd, konsulenter og kommunalt ansatte.

 

Dato og tid:

Torsdag den 17. december kl. 13.30-14.15

Deltagelse er gratis.