Unlisted

Kvælstofgødning: Hvor bliver det af?

I denne video kan du se, hvad der sker med den kvælstofgødning, du tilfører din mark
En del af den bliver selvfølgelig optaget i dine afgrøder, men det er ikke det fulde billede.