Planter

Præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder

10. marts 2021 præcisionsjordbrug, webinar

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at præcisionsjordbrug kan anvendes som alternativ til efterafgrøder allerede i 2021. Selvom reglerne endnu ikke helt er på plads, er det nu, at man skal tage stilling til, om man vil gøre brug af dette alternativ. For nogle bedrifter vil det være et attraktivt virkemiddel, fordi præcisionslandbrug samtidig kan give en økonomisk gevinst. 

Deltag i webinaret og bliv klogere på, hvilke bedrifter, der med fordel kan anvende præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder – og hvad kravene er!

Dato og tid:
Mandag den 8. marts kl. 08.15 - 09.00

Program:

8.15-8.20 Velkommen
v/ ordstyrer afdelingsleder Jens Elbæk

8.20-8.30 Introduktion til ordningen. Hvilke bedrifter kan med fordel deltage.
v/ chefkonsulent Leif Knudsen

8.30-8.50 Gennemgang af de enkelte krav til deltagerne i ordningen.
v/ chefkonsulent Leif Knudsen og landskonsulent Kristian Furdal Nielsen

8.50-9.00 Diskussion

 

Det er muligt at stille spørgsmål i chatten.

 

Webinaret er for både interesserede landmænd og konsulenter. 

Deltagelse er gratis.

 

Støtte af:
Promille
afgiftsfonden for landbrug