Gris

Bæredygtigt foder til grise

Danske griseproducenter arbejder konstant på at sænke CO2-udledningen fra deres stalde. Et nyt værktøj fra SEGES Svineproduktion er med til at bane vejen: En ny beregner, hvor de griseproducenter, der blander deres foder selv hjemme på gården, kan beregne CO2-aftrykket fra det konkrete foder.