Gris

Øget temperatur til slagtegrise

6. juli 2021 stalden
En temperaturstrategi som starter højere end den nuværende anbefaling lyder, kan muligvis give en bedre foderudnyttelse hos slagtegrise.