Planter

Afgasset gylle: En vej til optimeret kvælstofudnyttelse

15. oktober 2021

Afgasset gylle: En vej til optimeret kvælstofudnyttelse

Knap 25% af husdyrgødningen i Danmark bliver i dag afgasset i et biogasanlæg. Afgasset gylle er en velegnet gødning, men afgasningen øger gyllens pH og dermed risikoen for øget ammoniakfordampning.

Derfor udfører SEGES i samarbejde med Nature Energy og Vestjysk markforsøg med afgasset gylle, der skal bruges til at evaluere forskellige efterbehandlings- og udbringningsteknikker, der kan begrænse ammoniaktabet og øge kvælstofudnyttelsen i marken.

Resultaterne  bliver formidlet i Oversigt over Landsforsøgene, der udgives i  december 2021.