Planter

Vi digitaliserer udbytterne direkte i DMDB.mp4

I denne video ser vi på, hvordan SEGES, DLG og udvalgte landmænd digitaliserer udbytterne og hvilke muligheder det giver.

Se præcist hvordan det foregår i denne video