Planter

Fosformangel: Vi vil kunne spotte marker tidligt

19. oktober 2021 dyrkning, fosfor

I SEGES arbejder vi på at blive bedre til at identificere marker med fosformangel. Vi har en tese om, at det især kan dreje sig om tidligere havbundsjorde i Nordjylland.

Vi samarbejder med Aarhus Universitet, som analyserer prøverne, og i denne vide kan du se mere om vores foreløbige resultater og videre arbejde.