Planter

Biokul - forsøgsarbejdet er i gang

6. oktober 2021 miljø, miljø-og-klima
I Landsforsøgene udføres der forsøg med biokul (biochar). Der udspredes fra 2,5-20 t pr. ha, og der skal måles på klimaeffekt, udbyttet, og hvordan jorden og afgrøder reagerer op biokul. Udspredningen er også et issue, som det fremgår af videoen.
Læs mere https://www.landbrugsinfo.dk/basis/3/c/1/jord_jordbearbejdning_tilforsel_biochar_landbrugsjord